Dinsdag 08 maart 2016

herinnering aan Roger Slosse


Een herinering aan Roger Slosse - op de Bruegelstoet in Wingene.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Dinsdag 08 maart 2016

Juul Plastiek


Herinnering aan Roger Slosse

Zaterdag 29 maart 2014

Nieuwe Vrienden van Juul Plastiek


Nieuwe vrienden van Juul Plastiek

 

Johan Vandekerkchove, ambtenaar op rust en socioloog

Marina Dehullu, winkelierster -  Baccarat Wallestraat

Ellen Vauterin - zelfstandig verzekeringsmakelaar

Peter Maes uit Beveren - groep VDL busbouwer Jonckheere

Donald Deblaere - gewezen politieinspecteur

Christa Dumon - Roeselaarse huisvrouw uit de Adriaan Willaertstraat

Jaak Grijspeerdt uit de Meensesteenweg van de vroegere bloemenzaak

Jurgen Lievens initiatiefnemer cultuurcentrum en VZW de Katrolle in de Scharestraat

Michel Deceuninck, oud immo man van de Bank van Roeselare en bestuurder van de Duikervink

André Decock Nationaal Legeraalmoezenier

Patrick Hostekint gewezen parlementair voor de S.P.A

Ronny Saelens, syndicaal delégue en kopman van PVDA Roeselare

Yves Rosseel , directeur Arhus, nieuwe Roeselaarse biblitoheek

Siska Rommel, verpleegster, gemeenteraadslid NVA

Marc Boudrez, parlementaire medewerker Groen ! secretaris Cultuurraad Roeselare, bestuurder De Spil

Hilde Hoornaert, bediende op rust en medewerkster Roger Tanghe en VZW 't Muzenestje.

Mark Deseyn gewezen schepen van Cultuur van de Stad Roeselare en vormgever Erfgoed en Monumentenbeleid Roeselare en onder wiens bewind de Bronzen Blauwvoet werd uitgereikt aan Roger Slosse


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 29 maart 2014

100 jaar terug geboren Juul Plastiek !


Samenkomst aan het beeldje op donderdag 27 maart 2014 om dag op dag de geboortedag van Roger Slosse te vieren.  100 jaar geleden aan de Gemiste Markt in de St Hubrechtstraat in Roeselare. zoon van garde Slosse en Hortence Van Elslander.

 

Met een samenkomst aan het beeldje met tal van nieuwe vrienden. Een plechtige ontvangst in het Stadhuis om 20 uur in de Conferentiezaal. Ruim 150 aanwezigen en een prachtige presentatie door Dirk Lievens met de steun van Machteld Ramoudt, Eddy Lepez, Romain Decommere, Erna Hollevoet, Marianne Kesteloot en het genootschap van de Vrienden van Juul Plastiek.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 29 maart 2014

Juul Plastiek 100 jaar terug geboren .


Het standbeeldje van Juul Plastiek van Ron Debalere

Linda Vandewynckele ontwierp een beeldje vanuit het kunstambacht in een small en in een XL versie. Te bestellen in de Tornooistraat aldaar.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 16 maart 2014

100 jaar Juulkie


De Beverense kunstenares Linda Vandewynckele ontwierp het vrolijke beeldje van Juulkie die zijn boek , zijn meesterwerk Juulkie aan het publiek voorstelt.  Een mooie proeve van het beeldje verschillend van de karikatuur die gewoon zijn van zien.  Graag jullie reacties.

 

We plannen heel wat met onze vriend Juulkie.

Een vrolijk guitig beeldje dat de schalkse Roger Slosse en zijn alter ego Juul Plastiek op een heldere wijze vol kleur in beeld brengt.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 16 maart 2014

Een Ere manteltje voor JUULKIE


Vriendin Erna Hollevoet ontwierp het ere-manteltje voor Juulkie. Verenigingen die iets wensen te vieren kunnen onze stadsgenoot Juulkie in hun midden verwelkomen. Wat ze daarvoor moeten doen ? Op een vrolijke manier samen komen aan het beeldje en JUULKIE plechtig inkleden met het manteltje van hun vereniging. Zij ontvangen van onze vrienden dan het Erelint van Juul Plastiek en worden als vrienden van Juul Plastiek mee betrokken in alle vrolijkheden rond het beeld en deze volksfiguur. Tijdens de kleine plechtigeheid aan het beeldje is er ruimte voor een vrolijke begroeting waarbij de unieke bijdrage van de vereniging aan een warme vrolijke stad Roeselare  wordt onderstreept op een humoristische wijze.

 

Iedere vereniging welkom.

Zondag 16 maart 2014

100 JAAR ROGER SLOSSE & JUUL PLASTIEK


Vrijdag laatst kwamen we samen met enkele leden van het berek om ons programma van 100 jaar Roger Slosse op  27 maart 2014 in het Stadhuis van Roeselare toe te lichten.

 

Een bonte avond rond de figuur van Roger met poëzie, sagen en legenden,verhalen uit zijn kijk op stad en land, humor, mensen van bij ons, en het huldigen van enkele nieuwe vrienden en een woord van biezondere dank aan enkele biezondere vrienden.

 

De persontmoeting ging door in ARHUS  in gezelschap van Romain Decommere, Erna Hollevoet, Dirk Lievens, Jan Vanderschaeghe, Delphine Slosse. Eddy Lepez, Machteld Ramoudt, Gino Bruneel, René Moyaert waren weerhouden.

 

Stadsfotograaf Stefaan Beel zorgde voor mooi beeldmateriaal.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Vrijdag 10 januari 2014

MIEKE VANBRUSSEL Vriendin van Roger Slosse & Juul Plastiek


Onze nieuwe voorzitster van de Roeselaarse Cultuurraad draagt onze stad in haar hart. Mieke is een  sympathieke germaniste en filologe die de zorg voor een kroostrijk gezin combineert met het behartigen van de belangen van het Roeselaarse Culturele leven. De méér dan 200 Roeselaarse cultuurverenigingen vinden zich in een koepel die hun stem luid laat klinken bij het Roeselaarse stadsbestuur. Op die manier blijft het culturele leven van deze Stad nauw voeling houden met elkaar. Die verenigingen verkozen Mieke als hun stem en ambassadrice in de kontakten met het stadsbestuur en Schepen van Cultuur Kris Declercq.

 

Alvast een dame die wij met veel respect verwelkomen in ons genootschap.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Donderdag 09 januari 2014

nieuwe vrienden Nathalie Muylle Stefaan Oplinus


Twee flinke mensen Vriend van Roger Slosse en Juul Plastiek, op en top Roeselaars.

 

Stefaan Oplinus is gewezen kamervoorzitter van het Hof van Beroep te Gent. " ne vint, die juste liek gieder alle nuchtend nao zijn werk gaot en 's avonds blie is dat ne thuis bie zijn wuvegie weer in de zetel zit, die zyn werk goed doet met courage, suboord en surieus. Wuk zoe zo'n ne vint kunnen doen ? de een werkt aan de machinen in de fabriek en moet zorgen dat alles treffelijk draait en heel ' t spel niet brokke verscheen springt, of zorgen dat al wat ne mee kreeg 's nuchtens bie de juste mensen in de juste boite ip het juste moment zit, nen ander moet zorgen dat alwie niet overeenkomt  met mekaar, eindelijk were wit hoe dat het juste schidt zo dat elk were voort kan doen, boek toe en effen rekeningen. " Stefaan Oplinus heeft een passie voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen en heeft een brede belangstelling voor de kunst en culturen van dit continent.

 

Nathalie Muylle gaat alle dagen naar heurnen Kamer.  Niet speciaals ware het niet dat ze  Federaal Parlementslid  is en daarmee haar boterham verdient. Een hardwerkend parlementslid dat de belangen van onze streek, de belangen van de landbouwgemeenschap, en haar eigen topics zoals gezondheidszorg en milieu goed en scherp bewaakt. Begonnen als kandidaat op de CD&V lijst werd ze voorzitter van de plaatselijke Roeselaarse afdeling, gelanceerd als opvolgster op een nationale lijst en zo kwam ze al vrij snel in de nationale politiek terecht. Vandaaruit was het maar een kleine stap naar een effectie verkiezing in de plaatselijke politiek als gemeenteraadslid. Ze werd onmiddelijk Schepen en zorgde als Schepen van Leefmilieu voor de afwikkeling van de terechte verzuchtingen van de Rumbekenaars omtrent geurhinder. Een aktie die nota bene nog op gang werd getrokken door Dirk Lievens met de bewoners van de Mandelstraat en de  steun van het ACW Rumbeke - Oekene. De aktie werd alras overgenomen door de brede groep Leefbaar Rumbeke die kort daarop ontstond.  


Klik op de foto's voor deze te vergroten

1 / 20 | Volgende pagina » |