Dinsdag 17 juni 2014

Pater Lievens


Dinsdag 17 juni 2014

de jopnge Pater Lievens


Constant Lievens als student in het retorica in Roeselare. Een boerenzoon. Gedegen, verlegen  maar met een wervelend karakter ! Een man van daadkracht en tomeloze energie.

 

Een foto uit het Lievensmuseum. Hij zette zich in voor het lot van de ADIBASI oerbevolking van India.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Dinsdag 17 juni 2014

Pater Lievens : 17 maart 1985


Een misviering 17 maart 1985 met een merkwaardig boekje. 

 

Zijn groot bekeringswerk in India is gestart.

In maart 1885 kreeg hij de opdracht in Chota Nagpur te missioneren. Zeven jaar later is hij gekraakt en sterft hij in Leuven. Hij had TBC opgelopen, long tuberculose, toen nog een ongeneeselijke ziekte.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Dinsdag 17 juni 2014

Pater Lievens : een brief naar zijn familie


Uit mijn verzameling een brief van pater lievens aan zijn familie , een uitreksel uit het misboekje van een viering rond Pater Lievens.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Woensdag 02 april 2014

Overlijden van Aimé Vermeersch


Aimé Vermeersch is van ons heengegaan. Een groot verlies, een diep verdriet. Aimé was een bewonderenswaardig man. Dokter, edelmoedig van hart en geest, een diepgelovig christen man uit één stuk. Die zijn leven als een opdracht zag en dit bewonderenswaardig met veel deemoed opnam en voltooide. Ik vond het een biezonder diplomatisch, vriendelijk en heel sterk zin en mens gerichte man. Zijn groot werk CSA voor de armste mensen van Calcutta samen met de Zusters van Mother Theresa, zijn grote liefde voor de Lievens missie.  Hij was meerdere keren te gast op één van mijn vertelavonden met de Vlaamse Toeristenbond in het Oud Stadhuis in Rumbeke. Vier moet branden ! Hij trad waarlijk in de voetsporen van Pater Lievens, waarvoor hij ook een groot ijveraar was. Aimé we gaan u ferm missen hier in Vlaanderen, in India, in de Kerkgemeenschap.  


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Woensdag 11 december 2013

een brief van Summan Ekka


Summan Ekka is een fijne man, een jonge priester verbonden aan de RANCHI Missie in INDIA  en geinsipireerd door het leven van Jezus Christus en het werk van Pater Constant Lievens.  Ik wil u zijn mooie brief niet onthouden.

 

 

Beste Dirk en de familie,

Een liedevolle groet van Pr. Suman uit Ranchi, India. Hoe maakt u het?

            Wij zijn bijna op het eind van het jaar 2013. Straks zullen wij het kerstmis vieren

 en in het nieuwjaar 2014 overstappen. Ik wens u een zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar

toe met een heel goede gezondheid, vreugde en vrede.

            In het jaar 2013 ben ik bezig geweest om zo goed mogelijk mijn plichten in het

seminarie als een prof., animator, en decaan van de faculteit theologie te vervullen. Ik gaf les aan de seminaristen, begeleidde hen intellectueel en geestelijk, organiseerde studie programmas en cultureel activiteiten, sport, enzovoort. Daarnaast, deed ik de Heilige mis en gaf opdrachten en les in/ voor verschillende kloosters, parochies en groepen. Het was druk maar doenbaar.

            Van af gisteren is het seminarie tot Jan., 4 gesloten. Meest seminaristen zijn al naar hun bisdommen voor pastoraal werken vertrokken. De professoren beginnen ook op velof te gaan.

De projecten waarmee ik met vele Vlaamse vrienden bezig ben verlopen heel goed. In de maand Novemeber zijn vier vertegenwoordigers uit Vlaanderen hier geweest om de projecten te bezoeken. Ze waren veel te vreden. Enkele bouwprojecten die al gerealiseerd zijn in hun aanwezigheid werden ingezegend. De mensen zijn heel dankbaar voor de projecten. Momenteel steunt het project ongeveer 800 arme kinderen en jongeren voor hun onderwijs, medische verzorging en het middagmaal. Het steunt ook onderhoud en bouw van de schoolgebouwen en gemeenschap lokalen voor de dorpelingen, naaiprojecten voor de vrouwen, de waterprojecten, medische verzorging voor de dorpelingen en zogenaamd ‘zelf hulp groepen’ in de dorpen. Dit allemaal wordt mogelijk dank zij de steun van vele Vlaamse vrienden.

            Dit jaar had ik ook een gelegenheid om Prof. Adelbert Denaux uit Brugge in het seminarie te ontvangen. Hij kwam om les aan de seminaristen te geven. Hij was hier voor een maand en alles verliep het heel goed. Wanneer komt u ook eens. U bent van harte welkom.

            Dit jaar heeft Lievensmissie haar drie Belgishe missionarissen verloren. Nu zijn er 6. De jongste is 73 jaar!

Het gaat goed met mijn familie. De kinderen studeren goed. Enkele gestudeerden hebben al een werk. Enkelen proberen werk te vinden. Maar dat is niet zo eenvoudig want corruptie is steeds groot.      

Ranchi groeit enorm snel. Er komen grote apartementen en winkels bij. Het wordt overbevolkt. De straten zijn enorm druk. Ranchi telt nu bijna één en halve milleon inwoners.

Dit jaar is het meer koud in Ranchi, nog meer in de platteland. Het is koud ook binnen de kamer want er is geen verwarming. Hoe is het weer in Belgie?

De politiek en economishe toestanden van Jharkhand in het algemeen zijn niet zo goed. De coalitie regering is te zwak om nodige beleid uit te voeren. Jharkhand heeft al 9 regering binnen 13 jaar gehad. Er is corruptie, werkloosheid en probleem van naxalism. De toestand van de Adivasis (mijn volk) in Jharkhand is ook niet zo goed. Zij zijn slachtoffers van allerlei uitbuitingen. Stilaan worden zij van eigen grond door grondmakelaars beroofd en ook door de regering in naam van allerlei ontwikkelingsprojecten. Het is pijnlijk de toestand van de adivasis te zien. Er heerst steeds de problemen van analfabetism, alcoholism, onenigheid onder de adivasis.

            Er is nog veel te doen zoals Pater Constant Lievens, de bevrijder van de Adivasis zei. Wij zijn allemaal daarbij bezig in onze eigen manier. Wij hebben de steun van elkaar nodig om een betere en leefbare wereld in onze aarde te creëren.

            Nogmaals een prettige kerstmis en een vruchtbaar 2014. Moge de Heer u en uw werk overvloedig zegenen. Vele groetjes aan de vrienden en bekenden. Moge het met u heel goed gaan. Ik bid voor u.

Zondag 20 oktober 2013

Gegroet Lievens Academy


A magnificiant surprise the young girls and boys of father Thomas in an wonderfull performace in de chapel of the Klein Seminarie of Roeselare, The first time that Indain People of the Adibasis, the tribals where Father Coinstant Lievens braught his mission of Jeus, fire must born. Thans for this experience of joy and strong believe in the Word of the Lord.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zondag 20 oktober 2013

Stemmen voor Lievens


Een mooi concert in het Klein Seminarie in Roeselare. Méér dan 500  mensen aanwezig voor 2 koren St Michiel onder leidiing van Mr Berteloot en het Grimmertinge koor onder leiding van een biezonder dynamische dirigente.

Mrg Dekesel met een sterk woord over fire must born. Een initiatief met als motor Gust Boudrez, directeur Pouseele van het Klein Seminarie, de tientallen jongeren die volgend jaar op India inleefreis gaan, postulater Priester Bart Geryl en de steun van vele leraars zoals Mr Bentein, Filip Vandevelde. Ook India Deks coördinator Aurel Brys was aanwezig.

 

India leeft in Roeselare. Dirk Detemmerman en zijn echtgenote Livia Couvreur van het Provinciaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking waren aanwezig. Ook ondernemers gezien zoals Rudi Ghequire van de Brouwerij Rodenbach, Frank Deceuninck , Antoon Van Eeckhout enz..

En natuurlijk onze burgemeester Luc Martens die eraan hield dit concert bij te wonen.

 

Een mooie avond waar de Indische gasten en jongeren van de Lievens Academy voor het eerst aanwezig waren.

 

Deken Renaat Desmedt en heel wat priesters uit onze regio hielden eraan hun bisschop te begroeten. Een biezondere en gedenkwaardge avond in het teken van Vuur moet branden.

 

Voor father Thomas en zijn kleine delegatie Indische jongeren van de Lievens academy, alvast een beklijvende ervaring !

 

Mijn grote dank aan Gust Boudrez, Aimé Vermeersch , Mr Foulon , Jean Marie Demeester van Missionair Roeselare en de ganse ploeg !  Namens onze familie.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 09 juni 2012

KNAP FEEST VOOR INLEEF REIS LIEVENS MISSIE


De jongeren van het Klein Seminarie hadden verleden week op 1 juni hun avond voor de inleefreis naar India. Met vrij podium, rijstmaaltijd en héél veel gezelligheid van de jonge mensen in het College van Roeselare. Wij supporteren. Jammer, we hadden ons foto apparaat niet op zak.  Ze zijn alvast van harte welkom om een vertelavond in het najaar !

Zondag 27 mei 2012

ROBERT HOUTAEVE & PETER BARLA


Een Indiaanse priester van Simdega  en Robert Houtaeve die namens Moorslede mee ging naar de Lievens feesten in India in 1993. Ze waren in mei 2012 op bezoek. De  priester in kwestie zorgt voor een bloeiende werking, hij heeft ondermeer een schitterend koor met Indiaanse jongeren uitgebouwd. Peter Barla is aktief in het bisdom SIMDEGA in INDIA


Klik op de foto's voor deze te vergroten

1 / 2 | Volgende pagina » |