Woensdag 01 januari 2014

Gildemuziek 90 jaar jong


Een mooi feestconcert van het Roeselaarse Gildemuziek onder leiding van Eddy Vanoosthuyse. Mooie beelden van het voorzitterschap van Gerard Dewachtere en een fijne overdracht van het voorzitterschap aan Yves Sanders. Het Gilde muziek opgericht in 1923 is al 90 jaar een muziek dat mensen van alle standen en rangen vanuit de werknemersgroep samenbrengt om samen muziek te spelen. Harmonie in de ware zin van het woord tussen mensen bevordert en dit doen in een sfeer van kameraadschap en fijne cultuurbeleving. Eddy Vanoosthuyse leidt dit muziek al jaren in de hoogste superieure afdeling. Het muziek behoort tot de meest vooraanstaande harmonie gezelschappen van België. Amateur muzikanten maar met een biezonder hoge graad van kwaliteit, discpline en inzet. Drie eigenschappen die het succes van het gezelschap schragen.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Woensdag 25 december 2013

stadsarchief weer te bekijken onder voorwaarden


Enkele weken geleden sloot het stadsarchief zijn deuren voor onbepaalde tijd. Archiefstukken kunnen vanaf woensdag 8 januari 2014 opnieuw in de leeszaal van het stadsarchief, Botermarkt 3, geraadpleegd worden.

De leeszaal is wegens het beperkt aantal plaatsen en de verhuizing van de archiefstukken enkel op afspraak te bezoeken. Raadplegingen zijn enkel mogelijk op woensdag (9 u.  12.30 u. +13.30 u. 16.30 u.) en donderdag (9 u. 13 u.). In de paasvakantie, de kerstvakantie en tussen 11 juli en 15 augustus zijn geen raadplegingen mogelijk.

Omdat de archiefstukken in een andere gemeente bewaard worden, moeten ook de te raadplegen stukken vooraf worden gereserveerd. Het is mogelijk dat documenten als gevolg van de verhuizing en de herinventarisatie enkele weken niet raadpleegbaar zijn. De afspraken en reservaties kunnen via 051 26 24 40 of  archiefleeszaal@roeselare.be worden gereserveerd.

Een deel van het archief is reeds gedigitaliseerd en kan via de leeszaalcomputers worden geraadpleegd. Opzoekingen in de leeszaal zijn gratis. Voor kopies van bestuursdocumenten, wordt een kleine vergoeding gevraagd. Kopiëren met eigen (digitale) camera is gratis. Het is mogelijk om

opzoekingen door de medewerkers van de dienst Stadsarchief te laten doen. Die service kost 8 euro per begonnen kwartier.

Info: 051 26 24 40,

Woensdag 25 december 2013

8 bunkers uit WO I wl lokaal erfgoed maar geen beschermde monumenten voor Onroerend Erfgoed Vlaanderen.


 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26.03.2012 besliste om acht bunkers op het grondgebied Roeselare te laten erkennen als lokaal waardevol erfgoed, met een volkskundige en historische waarde; dat daarnaast eveneens beslist werd om de bunkers te laten erkennen als beschermde monumenten door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen; dat de bunkers een jaar voorlopig beschermd worden door het indienen van een aanvraag tot bescherming; dat de bunkers gedurende dat jaar hetzelfde statuut genieten als beschermde monumenten en dat iedereen een beroep tot vernietiging kan indienen; dat de bevoegde minister na dat jaar beslist of de bunkers definitief beschermd worden;

 

Uit navraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat het laten erkennen van de bunkers van de Eerste Wereldoorlog als beschermde monumenten niet haalbaar is, gezien : - de volledige Flandern | Stellung op haar erfgoedwaarde moet onderzocht worden, waardoor bescherming van de bunkers op korte termijn moeilijk haalbaar is - er prioritaire aandacht gegeven wordt aan het waardevolle oorlogserfgoed in de Westhoek en met volgende voorstellen hieromtrent : - de beslissing van 26.03.2012 betreffende de erkenning van de bunkers Wereldoorlog I – Flandern I Stellung als lokaal waardevol erfgoed met een volkskundige en historische waarde herbevestigen - de eigenaars van de bunkers via een aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de vergunningsplichtigheid.

 

uit de notulen van het Schepencollege.

Woensdag 25 december 2013

GSL site ruwbouwwerken voor 1.150.000 euro van start


 

Er is een nota van  06.12.2013 (2013/18286) van het departement DIPOD (dienst gebouwen) betreffende de opdracht i.v.m. het bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen op de GLS-site voor het bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen. Men start daar met  lot 1 : ruwbouw en afwerking – goedkeuring gunning en aanstelling veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Deze opdracht is gegund aan Vandenbussche nv uit Aalter tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.153.406 -

 

 

 

Toneelverenigingen zoeken opslagplaatsen en theaterruimte

 

Er is ongetwijfeld veel te zeggen voor dit project dat past in de heropwaardering van de buurt van het station maar een feit is dat de blijvende lokaal nood van veel verenigingen uit het culturele en verenigingsleven voor volwassenen daarmee in onze stad nog niet voldaan zijn.   Je zou je kunnen afvragen of een stedelijke inspanning om het gebouw van het Oud Stadhuis te rumbeke te kopen met de bijbehorende gezellig theaterzaal van het oud stadhuis niet een mooi element zou zijn om de Roeselaarse toneel verenigingen een "huis van de verenigingen"  aan te bieden. Inderdaad dit zou wat kosten maar heel wat verenigingen zouden zaal en café kunnen huren om er hun project te kunnen doen. De zaal biedt ruimte voor een 200 tal mensen die inderdaad daar een  voorstelling kunnen volgen. De zaal was altijd functioneel. Mits een studie om te zien hoe de keuken en receptieomgeving kan worden heringericht, enkele verbouwingswerken , kan misschien daar een nieuwe adem worden gevonden voor het Rumbeekse en Roeselaarse verenigingsleven. Nu is het een privaat project geworden dat ook het bouwkundige erfgoed van 1732 volledig laat verdwijnen. Het  zou meteen ook ernstig werk maken van de heropleving van de kernen van de deelgemeenten.

Woensdag 25 december 2013

Trap en koepel van bijna 200.000 euro voor zwembad


 

 

Het vervangen trap en koepel waterglijbaan aan het zwembad kost werd toegewezen door het Schepencollege en men zal deze opdracht gunnen aan Vink nv uit Heist-op-den-Berg tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 197.015,83, mits het verkrijgen van de nodige attesten BTW.

Woensdag 25 december 2013

Nieuw parkeerverwijssysteem op komst in Roeselare


nv JC Decaux  is bereid binnen het stads-centrum  om de huidige signalisatie aan te passen/uit te breiden/te vervangen conform de wensen van het Stadsbestuur;.

Er wordt hierbij rekening gehouden wordt met de nieuwe parkings en het feit dat er in de toekomst nog slechts vier locaties expliciet zullen aangeduid worden.

De dienst mobiliteit zal tegen eind januari 2014 een inventarisatie maken van de nodige borden, palen, aanpassingen,… zo dat er in de mate van het mogelijke reeds rekening zal gehouden worden met een toekomstig nieuw parkeerverwijssysteem

 

De firma JC Decaux heeft  een drietal maanden nodig m de volledige signalisatie binnen de Kleine Ring op punt te stellen.

Tegen  01.05.2014 een nieuwe signalisatie zou kunnen zijn in de binnenstad.

 

Terug te vinden in de notulen van het Schepencollege.

Woensdag 23 oktober 2013

Nieuw rusthuis De Waterdam


Het oude Ten Hove werd herbouwd met aangepaste kamers voor hoogbejaarden die zware zorg behoeven. De kamers zijn nu minstens 26 m 2 groot met eigen toilet. Een zeer mooie realisatie van de CD&V ploeg in deze stad samen met de rest van het stadsbestuur.

 

De stad doet een ernstige financiële inspanning om 500 mensen vanuit de publieke voorziening een hoogstaande verzorging aan te bieden als zware zorg behoevende.

 

In de ingang een prachtig schilderij van Alfons Blomme, een meester die vergeten en miskend is, maar toch een ongelooflijk krachtig talent.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 21 september 2013

Tuin der lusten


Leuke attracties voor kinderen en dus verrassend voor volwassenen !


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 21 september 2013

Tuin der lusten in het Sint Sebastiaanspark


Ook gezien, Vasco Degryse en enkele makkers van den Engel,  Oxfam en diverse medewerkers, het stadspersoneel van de technische diensten, enkele vrijwilligster van de Spil, Stefaan Beel van de Weekbiode , een dame van de werkgroep Armoede uit Izegem, enz.


Klik op de foto's voor deze te vergroten

Zaterdag 21 september 2013

Tuin der lusten


In het Roeselaarse Sint Sebastiaanspark, de tuin der listen nu zaterdag 21 september 2013. Een veelzijdig aanbod in samnwerking met culturele verenigingen, artiesten en verenigingen voor armoedebestrijding en maatschappelijke integratie. Verenigingen die ik zag, de Spil, het draadpoppentheater, Femma, Xenia voor integratie van dames uit vreemde landen, XOfam drankstand, Barlaban , enz....


Klik op de foto's voor deze te vergroten

| « Vorige pagina | 4 / 45 | Volgende pagina » |